Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imuszka/domains/loprez.pl/public_html/system/libraries/database.php on line 22 Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Gimnazjum i Liceum SS. Prezentek w Krakowie

Logowanie RSS

Doradztwo zawodowe

DORADCA ZAWODOWY

mgr Wioleta Stypuła

przyjmuje:

ŚRODA1430 - 1610

Konsultacje dla rodziców dotyczące planowania kariery zawodowej uczniów

PONIEDZIAŁEK1340 - 1610 (ul. św. Jana 7)

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania rodziców i uczniów ze szkolnym doradcą zawodowym w godzinach pracy doradcy zawodowego w liceum po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na nr tel. sekretariatu: 12 422 50 42 lub kom.793 830 299

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy.

Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

Na zajęciach z orientacji i doradztwa zawodowego będziemy:

 1. Poznawać siebie – swoje mocne i słabe strony, swoje zdolności, zainteresowania, skłonności i predyspozycje edukacyjno – zawodowe,
 2. Rozwijać postawę aktywną,
 3. Przygotowywać się do efektywnej autoprezentacji,
 4. Planować karierę edukacyjno zawodową,
 5. Przygotowywać się do właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
 6. Zapoznawać się z procedurą rekrutacyjną i wymaganiami do szkół ponadgimnazjalnych,
 7. Poznawać charakterystykę interesujących szkół ponadgimnazjalnych,
 8. Zapoznawać się ze światem zawodów,
 9. Zapoznawać się z wymaganiami i przeciwwskazaniami do danej pracy zawodowej,
 10. Uczyć się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak: egzaminy, nowe środowisko szkolne.

Modułowy plan zajęć z orientacji i doradztwa zawodowego w gim­na­zjum w roku szkolnym 2013/2014

MODUŁ I

POZNANIE SIEBIE

Kl.I-III

MODUŁ II

ŚWIAT ZAWODÓW

Kl.I-III

MODUŁ III

KARIERA EDUKACYJNO – ZAWODOWA

Kl.II-III

 • Zainteresowania, zdolności, umiejętności

 • Moje mocne i słabe strony

 • Preferencje edukacyj.-zawodowe

 • Warunki dobrej autoprezentacji

 • Postawa aktywna i przedsiębiorcza

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 • Wartość nauki i pracy

 • Zawody na rynku pracy:

- Człowiek - Człowiek

- Człowiek – Przyroda

- Człowiek – Technika

- Człowiek – Sztuka

- Człowiek - Dane i symbole

 • Wymagania i przeciwwskazania do danej pracy zawodowej

 • Prezentacje wybranych zawodów przez uczniów

 • Prezentacja wybranych zawodów przez rodziców.

 • Profil osobowości - Portfolio

 • Planowanie przyszłości edukacyjno- zawodowej

 • Źródła wiedzy o szkołach ponadgimn., uczelniach, rynku pracy

 • Poznanie procedur i  wymagań rekrutacyj.

 • Informator o szkołach ponadgimnazjalnych

 • Radzenie sobie ze stresem przed egzaminem.

Przydatne strony

www.kuratorium.krakow.pl

www.psz.praca.gov.pl

www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php

www.doradca.praca.gov.pl

www.oke.krakow.pl

www.wsip.pl/dodatki/jak_pomoc_uczniom_w_wyborze_zawodu

www.koweziu.edu.pl

Materiały doradcy zawodowego - do pobrania

Obecność profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego usytuowanej blisko ucznia zwiększa nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale również przygotowuje ucznia do radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach.

Istnieje możliwość indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym na terenie szkoły w gronie rodziców i uczniów.

logo

Szkoły partnerskie:
logo
logo
logo
logo
logo